Werkvelden

Flexibele schil voor de overheid

De overheid bevindt zich in een veranderlijke omgeving. De vraag naar personele capaciteit bij bijvoorbeeld gemeenten is dynamisch en lastig in te schatten voor de langere termijn. Flexibele ondersteuning is de oplossing om tijdelijke capaciteitsproblemen op te vangen.